SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

iPFRON+

Cyfryzacja to więcej niż technologia. System iPFRON+

Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji zapoczątkowanej wynalezieniem telefonu, a następnie telefonu komórkowego oraz Internetu.

Obecny etap zmian w komunikacji nazywany jest często „rewolucją cyfrową”.

Rewolucja ta zapoczątkowana została już w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Wówczas bowiem rozpoczął się proces przechodzenia z technologii elektronicznych wspieranych mechanicznie na technologię cyfrową. Wraz z wynalezieniem Internetu zmiany nabrały nienotowanego uprzednio przyspieszenia. Już w kilka lat po udostępnieniu użytkownikom pierwszych portali internetowych zadebiutowała kolejna odsłona sieci – Web 2.0., czyli Internet nastawiony na interakcję z użytkownikami, którzy odtąd samodzielnie zaczęli tworzyć i publikować treści. Rozpoczęła się masowa wymiana informacji i opinii. Korzystanie z coraz liczniej powstających serwisów i aplikacji internetowych stało się łatwiejsze dzięki publikacji instrukcji, filmów instruktażowych, tworzeniu platform e-learningowych oraz wymianie informacji za pośrednictwem forów i czatów.

Rozwój technologii internetowych ma także miejsce w administracji publicznej.

Jego wyrazem jest uruchamianie przez PFRON nowoczesnych systemów informatycznych obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych. Sztandarowym przedsięwzięciem PFRON w tym zakresie jest budowa systemu informatycznego „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON - System iPFRON+”. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

System tworzony jest z naciskiem na jego dostępność dla szerokiego grona użytkowników.

Dostępność rozumianą znacznie szerzej, niż tylko zgodność z zaleceniami WCAG 2.1. Dostępność rozumianą jako wsparcie najnowszych narzędzi, takich jak: dyktowanie treści wniosków, wsparcie wirtualnego asystenta czy rozbudowaną pomoc kontekstową. Wreszcie dostępność rozumianą jako przemyślane i szeroko konsultowany interfejs graficzny. Nie mniej istotną rolę pełnić będzie internetowy serwis informacyjny, platforma e-learningowa oraz szkolenia stacjonarne i online.

W 2023 r. sukcesywnie uruchamiane będą nabory wniosków w poszczególnych programach wsparcia. Przyszłoroczny konkurs o zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym także odbędzie się z wykorzystaniem nowego systemu. Zanim to jednak nastąpi, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach z obsługi iPFRON+.

Szkolenia z systemu iPFRON+

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z interfejsem graficznym oraz sposobem pracy w systemie. Będzie okazją do poznania funkcjonalności narzędzia oraz podzielenia się z nami opinią na jego temat. Będzie także okazją do zastanowienia się, w jaki sposób skorzystać z szerokich możliwości jakie daje iPFRON+.

Zapis na szkolenie jest możliwy poprzez wypełnienie formularza online

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej obsługi systemu. Szkolenia są dwudniowe i realizowane są stacjonarnie oraz online. Na naszych szkoleniach zapewniamy dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Szkolenia stacjonarne: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/ 

Szkolenia online: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/szkolenia-online/

Po więcej informacji zapraszamy na portal, Strona główna - iPfron+   

W razie jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl

Działania są realizowane w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+

 

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży