SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Informacja zbiorcza o wysokości pozyskanych w 2016 r. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 oraz o sposobie ich wydatkowania.

Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży, realizując obowiązki określone dla organizacji pożytku publicznego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje, że :

 • Wysokość uzyskanych w 2016 r. przychodów pochodzących z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 41 513,65 zł
 • Wysokość wydatkowanych do chwili obecnej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.594,00 zł, (w całości wykorzystane na cele działalności pożytku publicznego)
 • Na finansowanie kampanii informacyjnych i reklamowych związanych z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano 1000 zł
 • Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży nie prowadzi działalności gospodarczej
 • W działalność pożytku publicznego zaangażowanych było 2 wolontariuszy
 • Stowarzyszenie :
  • nie opłacało na rzecz wolontariuszy świadczeń zdrowotnych
  • opłaciło ubezpieczenie NW od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2 wolontariuszy zaangażowanych na okres powyżej 1 miesiąca
  • nie pokrywało kosztów podróży służbowych, diet i szkoleń wolontariuszy – z powodu braku potrzeb

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży