SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Informacje ogólne

Informacje ogólne:

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie
Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnych w „Edukator” w Łomży
ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża
Siedziba biura:Łomża, ul. Polowa 57C
www.sosedukator.pl, biuro@sosedukator.pl
KRS:0000048046, NIP 718-172-98-59, REGON 450696591

Dane podstawowe:
*Nazwa:
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnych w „Edukator” w Łomży
*Dane strony podmiotowej: www.sosedukator.pl
*Adres podmiotu do korespondencji: ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża
*Siedziba biura: Siedziba biura Stowarzyszenia „Edukator”  mieści się w Łomży przy ul. Polowej 57C I piętro.
*Dyżury podmiotu: codziennie w godzinach 8.00-15.30
*Przyjęcia interesantów: codziennie w godzinach 8.00-15.30
*Majątek struktura własności: Stowarzyszenie „Edukator” jest organizacją non-profit i nie posiada majątku trwałego.
*Ogłoszenia: wszelkie komunikaty i ogłoszenia w sprawach organizacyjnych są zamieszczane w odpowiednich zakładkach na stronie www.sosedukator.pl
*Organy statutowe i osoby:
1. Zarząd Stowarzyszenia

Prezes-Stanisława Barbara Kuczałek
Wiceprezes-Mikołaj Jednacz
Skarbnik-Iwona Barbara Kwiatkowski
2. Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Bartłomej Żebrowski
Członkinie Anna Jankowska, Marianna Dmochowska
3. Rada Dyrektorów
Przewodnicząca - Wiesława Bogdan
Wiceprzewodnicząca - Renata Olszewska
Sekretarz -Małgorzata Sikorska
Członkinie - Renata Olszewska, Barbara Wyszkowska, Małgorzata Grudka, Beata Oleszczuk, Janusz Pawłowski, Barbara Pac
*Prawo wewnętrzne: podstawowym dokumentem prawa wewnętrznego jest statut stowarzyszenia dostępny na stronie www.sosedukator.pl/stowarzyszenie/statut
*Schemat organizacyjny: Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
Władzą wykonawczą jest 3-osobowy Zarząd
Organem Kontroli jest 3-osobowa Komisja Rewizyjna
Organem doradczo - opiniującym jest 8 osobowa Rada Dyrektorów
*Status prawny: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, organizacja pożytku publicznego działająca non-profit,
KRS 0000048046
*Zamówienia publiczne: Realizowane są zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych oraz z wewnętrznym regulaminem „Edukator” Wszystkie ogłoszenia publikowane są na stronie http://www.sosedukator.pl/c/przetargi-i-zamowienia/ oraz - o ile wartość zamówienia przekracza 14 tys. EURO - w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Zamówień Publicznych.
*Dane uzupełnające: Województwo podlaskie, powiat m. Łomża, Poczta Łomża
Tel. 86 215 25 87, 86 215 04 63, kom 606 905 678
*Udostępniający: Ewa Zaremba e-mail:ewa.zaremba@sosedukator.pl
Wytwarzający/odpowiedzialny: Stanisława Barbara Kuczałek, e-mail:barbara.kuczalek@sosedukator.pl
Czas udostępnienia: 2019.11.19,
Czas wytworzenia: 2019.11.19,

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży