SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

informacja zbiorcza o wysokości pozyskanych w 2015 r. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 oraz o sposobie ich wydatkowania.

Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży, realizując obowiązki określone dla organizacji pożytku publicznego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje, że na stronie internetowej MPiPS oraz na własnej stronie internetowej zamieściło sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, w szczególności zawierające następujące informacje:

 1. Wysokość uzyskanych w 2014 r. przychodów pochodzących z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 30 139,87 zł
 2. Wysokość wydatkowanych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 30 139,87 zł
 3. Działania w sferze pożytku publicznego, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
  1. dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby osób niepełnosprawnych – 23 139,87 zł
  2. dofinansowanie programów edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych -5.000 zł
  3. pomoc materialna na rzecz dzieci niepełnosprawnych – 2.000 zł
  4. Stowarzyszenie nie finansowało kampanii informacyjnych i reklamowych związanych z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  5. Wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy 20 dowodów księgowych.
  6. Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży nie prowadzi działalności gospodarczej
  7. W roku sprawozdawczym w działalność pożytku publicznego zaangażowanych było 68 wolontariuszy Stowarzyszenie :
  1. nie opłacało na rzecz wolontariuszy świadczeń zdrowotnych
  2. opłaciło ubezpieczenie NW od następstw nieszczęśliwych wypadków za 8 wolontariuszy zaangażowanych na okres do 6 miesięcy oraz za 1 wolontariusza zaangażowanego na okres powyżej 6 miesięcy
  3. nie pokrywało kosztów podróży służbowych, diet i szkoleń wolontariuszy – z powodu braku potrzeb

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży