SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Treningi metodyczne gruzińskich nauczycielek

W dniach 17-21 czerwca w Patardzeuli (Gruzja) odbył się pierwszy trening metodyczny dla nauczycielek gruzińskich. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.
Zajęcia miały na celu przygotowanie nauczycielek, które będą pracować z dziećmi 5-letnimi w naszych Centrach Gotowości Szkolnej. Na potrzeby szkoleń stworzone zostały 2 modelowe programy (40-godzinne) uzupełniające wykształcenie nauczycielek. Program pierwszego szkolenia koncentrował się na metodyce pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat.
Szkolenie nauczycielek prowadzili trenerzy polscy i specjaliści gruzińscy. Zajęcia prowadzone było z wykorzystaniem metod aktywizujących i dały możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
Po szkoleniu uczestniczki dokonały oceny i ewaluacji programu, co pozwoli autorom na udoskonalenie go i jeszcze lepsze dostosowanie do potrzeb odbiorców. Kolejna edycja tego szkolenia dla następnej 20-osobowej grupy odbędzie się jesienią.
Grupa, która teraz ukończyła pierwsze warsztaty, we wrześniu będzie uczestniczyć w drugim treningu. Program drugiego szkolenia dotyczyć będzie głównie gotowości szkolnej i sposobów jej badania.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polska_pomoc_logo-sm

GALERIA

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży