SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

„Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”

Od stycznia Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, wraz z partnerską organizacją z Gruzji – Civitas Georgica, rozpoczęło realizację projektu „Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”. Celem projektu jest stworzenie i funkcjonowanie 3 centrów integracji w miejscowościach, gdzie po sierpniowym konflikcie przebywają uchodźcy.W lutym rozpoczęły pracę centra integracji w miejscowościach: Mohisi, Nabakhtevi i Khcisi. Na potrzeby ich działania zakupiono linoleum, wykładzinę podłogową, stoliki i krzesełka dla dzieci. Kupiono także zabawki , książki i potrzebne do pracy z dziećmi materiały. W organizowanie centrów, prace remontowe włączała się chętnie modzież i dorośli mieszkańcy wsi. Nauczycielki w stworzonych alternatywnych grupach przedszkolnych pracują z dziećmi od poniedziałku do czwartku /4 dni w tygodniu/ po 5 godzin dziennie. Wszędzie nauczycielkom pomagają matki dzieci – według uzgodnionego grafiku dyżurów. Stworzone grupy liczą 61 dzieci w wieku 4-6 lat. Połowa z tych dzieci, to dzieci uchodźców przebywających w Mohisi, Nabakhtevi i Khcisi. Nauczycielki w pracy z dziećmi koncentrują się na zajęciach o charakterze edukacyjnym, bo to właśnie najbardziej jest im potrzebne. W stworzonych centrach oferowana jest także bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. W każdym ośrodku dzieci przeszły na początku badania lekarskie. Badania te nie ujawniły poważnych chorób czy wad rozwojowych, dzieci są generalnie zdrowe. Przyjazd lekarza został przyjęty z dużą wdzięcznością przez rodziców. Dzieci zostały także /za zgodą rodziców/ zbadane przez psychologa. Odwiedzający ośrodki psycholog spotkał się na spotkaniu ogólnym z rodzicami dzieci informując o możliwościach i zakresie wsparcia. Ustalono grafiki odwiedzin centrów przez psychologa i prawnika. W marcu rozpoczęły się indywidualne konsultacje. Projekt koordynuje Marzena Rafalska, a ze strony gruzińskiej - Alik Kalandadze, konsultantem metodycznym jest Olga Mushelishvili. Konsultant i koordynator w Gruzji wspierają nauczycielki w ich codziennej pracy, pomagają w kontaktach z rodzicami i przedstawicielami samorządów lokalnych.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży