SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zakończyła się realizacja projektu „Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”

Od stycznia do czerwca 2009 roku Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży wraz z partnerską organizacją – Civitas Georgica realizowało na terenie Gruzji projekt „Centra integracji na bazie alternatywnych przedszkoli”. Centra integracji powstały w Mokhisi, Nabakhtevi i Khcisi. Na ich potrzeby zakupiono linoleum, wykładzinę podłogową, plastykowe stoliki i krzesełka dla dzieci, firanki. W remonty pomieszczeń i dostosowanie ich do przebywania dzieci włączyli się mieszkańcy wsi – głównie ojcowie i dziadkowie naszych podopiecznych – zarówno uchodźcy jak i dotychczasowi mieszkańcy. W centrach odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz oferowana była bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. W stworzonych alternatywnych grupach przedszkolnych, nauczycielki pracowały z dziećmi 4 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Wszędzie nauczycielkom pomagały matki dzieci. Stworzone grupy dzieci liczyły: 18 dzieci w Mokhisi, 23 dzieci w Nabaktevi i 20 dzieci w Khcisi. 27 dzieci to były dzieci uchodźców przebywających w tych miejscowościach. Nauczycielki w pracy z dziećmi koncentrowały się na zajęciach o charakterze edukacyjnym. W każdym ośrodku dzieci badane były przez lekarza i psychologa. W centrach zorganizowano także konsultacje prawne. Tematem indywidualnych konsultacji były przede wszystkim problemy związane z obecną sytuacją socjalną mieszkańców. Porady dotyczyły uprawnień socjalnych, ubezpieczeń społecznych, kwestii mieszkaniowych, prawa pracy, kwestii związanych z wnoszeniem do sądu spraw cywilnych. Z relacji prawnika wynika, że często mieszkańcy traktowali go jako doradcę zawodowego, czy wręcz „życiowego”, a nie typowego konsultanta prawnego. W maju, w ramach projektu, przeprowadzono badanie potrzeb społeczności lokalnych, dzięki czemu ustalono, jak kształtowały się w przeszłości i jak prezentują się obecnie potrzeby i oczekiwania związane z pomocą rozwojową z zakresu edukacji, a także opracowano na tej podstawie rekomendacje na przyszłość, tak aby podejmowane przez naszą organizację działania były maksymalnie efektywne. Koordynatorem projektu była Marzena Rafalska.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży