SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Konferencja w Kijowie

W dniach 23-24.11 w Kijowie odbyła się konferencja – spotkanie podsumowujące realizację projektu „Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz praw człowieka w ukraińskich szkołach”. W spotkaniu uczestniczyli polscy i ukraińscy koordynatorzy, nauczyciele – uczestnicy działań oraz zaproszeni goście, m.in. prezes Stowarzyszenia „Edukator”- Barbara Kuczałek, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – Zbigniew Kossakowski,przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich w Ukrainie – Bogdan Kriklivenko, przedstawiciel Centrum Doskonalenia Nauczycieli obwodu lwowskiego – Igor Kornienko oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały materiały metodyczne i analityczne, opracowane przez uczestników projektu. Materiały bezpłatnie udostępnione są wszystkim chętnymna stronie www.demoinmind.com Zaprezentowano także dotychczasowe działania,mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu i wypracowanych rekomendacji. Jeden z partnerów opowiedział o swoim wystąpieniu i prezentacji rekomendacji podczas zebrania Grupy 4 Ukraińskiej Platformy Forum Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy konferencji zaplanowali dalsze działania, które będą odbywać już po zakończeniu projektu. Powstała platforma internetowa ma być dla nich źródłem komunikacji. Wszyscy wyrazili wdzięczność za możliwość udziału w projekcie, w którym spotkali osoby myślące podobnie jak oni, oraz chcące doskonalić rzeczywistość oświatową.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży