SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Szkolenia „metodyków” i „analityków

W dniach 17-21 października we Lwowie odbyła się druga część szkoleń dla liderów transformacji. Nauczyciele, przedstawiciele administracji szkół, placówek kształcenia pozaszkolnego i NGO omawiali dokonane przez siebie analizy fragmentów programów nauczania i podręczników. Grupa „analityczna" opracowywała dokumenty strategiczne: rekomendacje dotyczące edukacji obywatelskiej i edukacji praw człowieka, analizowała zakres wypełniania przez programy szkolne rekomendacji Rady Europy. Grupa „metodyczna" opracowywała rekomendacje z zakresu uwzględniania wartości demokratycznych w analizowanych treściach oraz wskazówki metodyczne do wykorzystania w szkołach. Stworzone ćwiczenia, wskazówki znajdą się w publikacji. Uczestnicy bardzo rzetelnie przygotowali materiały analizowane samodzielnie, zaangażowali się w kolejne działania projektu i obecnie prowadzą w swoich środowiskach lokalnych akcje upowszechniające wypracowane rekomendacje. Prowadzą także wymianę pomysłów, dokonanych analiz na stronie projektu www.demoinmind.com

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży