SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Wizyta studyjna członków Krajowego Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych z Gruzji

Projekt „Każde dziecko jest ważne - systemowe wsparcie lokalnych polityk edukacji przedszkolnej ”

„Every child matters - systemic support for local preschool education policy”

W październiku przez tydzień w Polsce gościła 11-osobowa delegacja z Gruzji, która poznawała różnorodne aspekty zarządzania edukacją przedszkolną przez samorząd lokalny oraz możliwości wszechstronnego wspierania dzieci.

Grupa była ciepło i serdecznie goszczona przez prezydenta Ełku p. Tomasza Andrukiewicza i jego współpracowników. Podczas merytorycznych spotkań, zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i opiekuńczych, uczestnicy mieli okazję poznać polskie doświadczenie z zakresu zarządzania, wspierania rozwoju, współpracy różnych placówek dla dobra dziecka. Goście byli pod ogromnym wrażeniem, w jaki sposób zarządzane jest miasto Ełk w sferze oświaty.

Druga część wizyty przebiegała w Warszawie, gdzie uczestnicy nie tylko zapoznani zostali ze sposobami pomocy, która kierowana jest przez miasto do uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim dzieci, ale także mieli szanse zwiedzić stolicę.

Ważnym punktem wizyty było także spotkanie z dyrektorką i pracownikami Zielonego Przedszkola. Pani Magdalena Milczewska zapoznała gości z alternatywnym podejściem programowym i organizacyjnym w edukacji przedszkolnej oraz pokazała jak, można aranżować środowisko edukacyjne. W miłej atmosferze tej gościnnej placówki, odbyła się także wspólna rozmowa – dyskusja na temat kompetencji nauczycieli przedszkola.

Uczestnicy wizyty wysoko ocenili zarówno jej program merytoryczny, jak również warunki pobytu. Wszyscy zgodnie
w ankietach podkreślali wyjątkową gościnność, zaangażowanie osób przyjmujących i dzielących się swoim doświadczeniem.

Wysoki poziom organizacji wizyty został także doceniony przez p. Magdalenę Polak-Żołądkiewicz, która z ramienia grantodawcy – Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprowadziła monitoring wizyty.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.polskapomoc.gov.pl

GALERIA

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży