SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Szkolne projekty obywatelskie

W okresie od lutego do końca czerwca 2014 roku, w 20 szkołach z rejonu Shida Kartli w Gruzji realizowano projekty obywatelskie. Projekty dotyczyły takich tematów jak: tolerancja, prawa mniejszości, prawa osób niepełnosprawnych, walka z przemocą w szkole. Jedna ze szkół (w Osiauri) zajęła się tworzeniem szkolnej telewizji, inna (w Dirbi) realizowała projekt zapobiegania wczesnym małżeństwom, co zazwyczaj nie pozwala dziewczętom (głównie na wsiach), dokończyć nauki w szkole. Szkoła w Karaleti po zakończeniu projektu znalazła lokalnego sponsora, który pomógł zagospodarować pusty plac w centrum wsi. Dwie szkoły - Kekhidjvari, Sagolasheni - zorganizowały (wyremontowały, urządziły) Klub Demokracji. Szkolne projekty zakończyły się sukcesem, uczniowie w nich działający dużo się nauczyli, a co nie mniej ważne zyskali poczucie sprawstwa, uwierzyli, że mogą dokonać zmian w swojej szkole i swojej miejscowości.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży