SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Projekt „SPOŁECZNE PRZEDSZKOLA KATALIZATOREM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”

Od maja Stowarzyszenie „Edukator” w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizuje projekt „Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich”. Projekt realizowany jest na terenie Gruzji i Polski. Partnerem w realizacji projektu jest gruzińska organizacja Civitas Georgica. Cele projektu to: 1. Zbudowanie w Gruzji modelowych struktur partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i upowszechnienie polskich doświadczeń w tym zakresie. 2. Umożliwienie dzieciom wiejskim w Gruzji dostępu do edukacji przedszkolnej, co da im szansę równego startu. W dniach 23-26 czerwca w Ureki odbyło się czterodniowe seminarium dla nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych i lokalnej administracji oświatowej z terenu całej Gruzji. Zespół trenerów /Marzena Rafalska, Jolanta Tesz, Irma Kortua, Giorgi Meskhidze/ przestawił zasady organizacji i funkcjonowania alternatywnych przedszkoli prowadzonych w Polsce przez „Edukatora” oraz zadania stojące przed podobnymi placówkami w Gruzji. Dużą część seminarium stanowiło omówienie możliwości i warunków realizacji programu alternatywnej edukacji przedszkolnej w Gruzji. Samorządy lokalne, które zgłosiły swój akces do projektu zadeklarowały pomoc w stworzeniu i utrzymaniu 10 wiejskich alternatywnych przedszkoli. W lipcu w Gruzji rozpocznie pracę 10 wiejskich alternatywnych przedszkoli. Lokalne samorządy udostępnią i przygotują pomieszczenia do zajęć oraz zapewnią ich podstawowe wyposażenie. W ramach projektu finansowana jest praca nauczycielek i zakup materiałów dla pracy z dziećmi. Nauczycielki prowadzić będą zajęcia z dziećmi przeciętnie po 18 godzin w tygodniu.

Projekt koordynuje Marzena Rafalska

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży