SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Szkoła- centrum społeczności lokalnej

Projekt skierowany jest do nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych w Gruzji i Ukrainie. Termin realizacji: 1 lipca – 15 grudnia 2006 Projekt dofinansowywany jest przez rządy Polski i Kanady, poprzez program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej, zarządzany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Chcemy przygotować 80 nauczycielek i przedstawicielek lokalnych organizacji pozarządowych z małych miejscowości z 10 rejonów Gruzji do pełnienia w swoich szkołach i środowiskach roli animatorów inicjatyw obywatelskich. Chcemy także udoskonalić ich umiejętności prowadzenia edukacji obywatelskiej. Absolwentki szkoleń wspierane przez lokalne organizacje pozarządowe przeprowadzą z młodzieżą różnorodne działania obywatelskie. Część uczestniczek w trakcie wizyty studyjnej zapozna się z polskimi doświadczeniami aktywizacji społeczności lokalnych. Ukraińska, nieformalna sieć aktywnych nauczycieli – animatorów działań obywatelskich kontynuuje współpracę w roku bieżącym. Nauczyciele planują i realizują różnorodne projekty dla uczniów i społeczności lokalnych. Ich działania są animowane i wspierane przez ukraińskie organizacje partnerskie. Przeprowadzone badania pokażą efektywność podejmowanych inicjatyw. Osiągnięcia ukraińskich nauczycieli oraz wypracowane wcześniej przez nich materiały metodyczne, zaprezentowane na konferencji podsumowującej mogą stać się przykładem dla gruzińskich kolegów. Naszymi partnerami w realizacji projektu są organizacje gruzińskie :Women’s Club „Peoni”, Anti -Violence Network of Georgia i ukraińskie: Regional Charity Fond “Resonance”, .M’ART ("Youth AlteRnaTive"),“Public Alternative” Kharkiv Regional Foundation, The East-Ukrainian Center of Civic Initiatives.

Koordynatorem projektu jest p. Marzena Rafalska.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży