SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Pomagamy tworzyć alternatywne ośrodki przedszkolne na zachodniej Ukrainie

Nasze Stowarzyszenie jest partnerem w realizacji projektu "Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich". Projekt będzie trwał od listopada 2012 do października 2014. Projekt jest finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 i większość działań odbywa się na terenie Ukrainy. Partnerzy projektu: • Stowarzyszenie "Centrum Inicjatyw Oświatowych" (Lwów, Ukraina) – partner wiodący, • Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" (Łomża, Polska), • Charytatywna fundacja „Centrum Inicjatyw Obywatelskich" (Pereczyn, obwód zakarpacki, Ukraina), • Agencja Rozwoju Powiatu Radechiw (obwód lwowski, Ukraina), • Zachodnioukraińskie regionalne nieprzedsiębiorcze stowarzyszenie „Wołyńskie Centrum Zasobów" (Równe, Ukraina). Obszar realizacji projektu: • Rejony: radechowski, żydaczewski, sokalski, pereczyński, gorochowski, turijski, rownieński, dubeński (Ukraina); • Powiaty:, białostocki, bielski, moniecki, sokolski, suwalski, grajewski, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, ostrowski(Polska) Projekt jest odpowiedzią na następujące problemy: 1) Brak warunków dla rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w społecznościach wiejskich. 2) Brak kompetencji zawodowych pracowników gminy i administracji publicznej (powiat) w poszukiwaniu alternatywnych form edukacji przedszkolnej. 3) Brak u nauczycieli odpowiednich umiejętności do pracy z różnowiekową grupą przedszkolaków. 4) Niska świadomość lokalnych społeczności odnośnie potrzeby zapewnienia możliwości edukacyjnych dla dzieci. 5) Brak innowacji i wymiany doświadczeń z innymi krajami (Polska), które z powodzeniem rozwiązują takie problemy. Cel projektu: Sprzyjać zrównoważonemu rozwoju obszarów wiejskich (w wybranych powiatach zachodniej Ukrainy) przez nawiązanie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych w dziedzinie alternatywnego systemu edukacji przedszkolnej Grupa docelowa: • 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) z 48 społeczności wiejskich, • 48 nauczycieli z 8 powiatów 4 obwodów Ukrainy, • 20 przedstawicieli władz powiatowych z 8 powiatów 4 obwodów Ukrainy, • 40 nauczycieli z 12 powiatów Polski Beneficjanci projektu to 48 społeczności wiejskich z 8 powiatów oraz 24 społeczności wiejski z 12 powiatów Polski. Główne działania: 1.. Powstanie 8 grup roboczych liczących 48 osób które opracują powiatowe programy rozwoju edukacji przedszkolnej, 2. 2 wizyty studyjne dla grup roboczych do Polski, 3. tłumaczenie i druk poradnika dla nauczycieli, 4. film edukacyjny, 5. konferencja podsumowująca projekt przy udziale 10 uczestników z Polski. 6. Opracowanie programów i kursów szkoleniowych dla pracowników na Ukrainie, 32 jednodniowe szkolenia dla grup roboczych, konsultacje 7. 2 dwudniowe szkolenia dla 40 nauczycieli z przedszkoli na obszarach wiejskich w Polsce. 8. Stworzenie i prowadzenie 48 „małych" przedszkoli w 48 gminach wiejskich w 8 powiatach Ukrainy. 9. Nawiązanie partnerstw między społecznościami wiejskimi na terenach objętych projektem. Oczekiwane rezultaty projektu: 1. 8 powiatowych programów rozwoju edukacji przedszkolnej są opracowane i wdrażane w życie. 2. Nawiązane partnerstwa pomiędzy 48 ukraińskimi społecznościami wiejskimi oraz 24 społecznościami wiejskimi z Polski. 3. Zorganizowanie "małych" przedszkoli w 48 społecznościach w 8 powiatach Ukrainy. 4. Podniesienie kompetencji władz lokalnych oraz nauczycieli w dziedzinie edukacji przedszkolnej.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży