SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich – konferencja we Lwowie

W dniach 24-26 kwietnia br. odbyła się we Lwowie konferencja podsumowujące realizację projektu „Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.
W spotkaniu na temat „Równy dostęp do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich” uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu – Stowarzyszenia Edukator (prezes Barbara Kuczałek, wiceprezes Mikołaj Jednacz, dyrektor biura Tadeusz Zaremba, koordynator projektu Jolanta Šimon, ekspert projektu Marzena Rafalska, dyrektorki przedszkoli i szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie – Małgorzata Grudka, Wioletta Nowak, Ewa Kosiorek, Renata Olszewska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuczynie – Hanna Konopka).
Uczestnicy konferencji zapoznani zostali z rezultatami projektu „Utworzenie systemu alternatywnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” oraz z działalnością Stowarzyszenia Edukator w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w Polsce.
W grupach roboczych Ukraińcy wraz z Polakami dyskutowali m.in. na temat aktualności poszukiwania dróg integracji przedszkola i szkoły wiejskiej, dzielili się doświadczeniem wdrażania alternatywnych form edukacji przedszkolnej, przygotowania kadry pedagogicznej dla przedszkoli.
Projekt jest finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży