SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji

Od kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie realizuje kolejny projekt w obszarze edukacji przedszkolnej na terenie Gruzji w Adżarii, Mingrelii i Imeretii.
Celem jest wsparcie grup defaworyzowanych na obszarach wiejskich Gruzji poprzez poprawę dostępu dzieci 3-6-letnich do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu, w ciągu dwóch lat, zostaną uruchomione Alternatywne Grupy Edukacji Przedszkolnej i Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji. Nauczycielki zostaną przygotowane do pracy z dziećmi w grupach różnowiekowych, do kształtowania gotowości szkolnej 5-6-latków oraz do prowadzenia diagnozy gotowości szkolnej, a współpracujące z nami samorządy otrzymają wsparcie w aktualizowaniu i wdrażaniu Lokalnych Strategii Edukacji Przedszkolnej.
Partnerami Stowarzyszenia w realizacji zaplanowanych działań są International Association Civitas Georgica oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
logo_odn_lomza0000030805
Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska.

 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polska_pomoc_logo-sm

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży