SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne cenra integracji w miejscach osiedlenia uchodzców”

“All together for the development - the local centers of integration in the places of IDPs settlements” „Все вместе для развития - центры интеграции в местах поселения беженцев" Od kwietnia 2009 roku Stowarzyszenie „Edukator” w partnerstwie z gruzińską organizacją International Association "Civitas Georgica" oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizuje projekt „Wszyscy razem dla rozwoju – lokalne centra integracji w miejscach osiedlenia uchodźców”.W Khcisi, Sagarejo, Surami, Dirabi, Nabakhtevi, Gardabani, Ganmukhuri, Zugdidi, Khashuri, Kareli powstały Lokalne Centra Integracji. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych 10 miejscowości we wschodniej Gruzji. Są to miejscowości, w których po konflikcie w sierpniu 2008 zostali umieszczeni uchodźcy. Celem projektu jest stworzenie centrów, w których oprócz zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-6 lat, będzie świadczona pomoc psychologiczna i prawna osobom dorosłym. Ponadto powstałe centra staną się miejscem integracji uchodźców z rdzennymi mieszkańcami danych miejscowości. W kwietniu i maju przedstawiciele Civitas Georgica przeprowadzili w 10 wybranych miejscowościach w Gruzji, w których zostali osiedleni uchodźcy, spotkania informacyjne, dotyczące możliwości stworzenia w danej miejscowości lokalnego centrum integracji. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i mimo warunków stawianych samorządom przy tworzeniu centrów na ich terenie /takich jak: bezpłatne udostępnienie lokalu, oraz zapewnienie jego ogrzewania, a jeśli to możliwe – „kosmetyczny” remont pomieszczenia/ bez problemów udało się wybrać 10 miejscowości, w których powstały Centra Integracji Lokalnej. 10 przedstawicieli samorządów i 10 nauczycielek z tych miejscowości uczestniczyło w dniach 25-27.05.2009 szkoleniu organizacyjno-animacyjnym. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do aktywnego udziału w organizacji i prowadzeniu centrów integracji, przedstawienie doświadczeń dotychczasowych programów. Na spotkaniu szczegółowo określono rolę, jaką pełnić będzie w ośrodku nauczycielka oraz zakres wsparcia, jakiego może oczekiwać od samorządu i społeczności lokalnej. Szkolenie prowadził zespół doświadczonych trenerów polskich i gruzińskich /Marzena Rafalska, Jolanta Tesz, Aleksandr Kalandadze, Olga Mushelishvili /. Na chwilę obecną przy wszystkich Lokalnych Centrach Integracji udało się już utworzyć alternatywne grupy przedszkolne dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Grupy pracują w odświeżonych, wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Do prac przy drobnych remontach, meblowaniu pomieszczeń chętnie włączali się wszyscy mieszkańcy. LCIU to nie tylko alternatywne grupy przedszkolne, ale także oferta pomocy psychologicznej i prawnej skierowana do dorosłych. W LCI, w kolejnych etapach naszego projektu, odbędą się także szkolenia aktywizujące, zgodnie ze wskazanym zapotrzebowaniem. Centra dadzą także możliwość wspólnych, lokalnych działań obywatelskich. Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży