SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”

Projekt „Centra gotowości szkolnej w Gruzji” jest kontynuacją działań realizowanych od kilku lat przez Stowarzyszenie na terenie Gruzji w zakresie edukacji przedszkolnej.
Celem projektu jest wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z regionów wiejskich Gruzji poprzez stworzenie im dostępu do wczesnej edukacji w stworzonych w szkołach Centrach Gotowości Szkolnej (CGS). Działania projektowe przyczynią się do zwiększenia dostępu do wczesnej edukacji i ukształtowania u dzieci 5-letnich gotowości szkolnej. Realizacja projektu pozwoli opracować model wdrożenia edukacji przedszkolnej do szkół (opis wdrożenia, program nauczania, narzędzia diagnostyczne, programy przygotowujące nauczycieli) oraz w ramach edukacji globalnej przybliży Gruzję dzieciom 5-10- letnim z przedszkoli i szkół miasta Łomża oraz województwa podlaskiego.
W chwili obecnej zespół ekspertów gruzińskich i polskich tworzy autorski program dla Centrów Gotowości Szkolnej oraz instrumenty diagnozujące postępy w rozwoju dziecka.
Powołana została także grupa robocza, która opracuje model pracy Centrów Gotowości Szkolnej.
Organizatorzy Centrów w lutym rozpoczęli spotkania z przedstawicielami rejonowych centrów wsparcia, dyrektorami szkół i samorządów lokalnych aby podjąć decyzje, w których miejscowościach na terenie ich rejonu, zorganizowane zostaną Centra Gotowości Szkolnej. W ramach projektu otworzymy 16 Centrów dla dzieci w wieku 5 lat, które nigdy wcześniej nie uczęszczały do przedszkola. Grupy dzieci będą liczyły 15- 20 dzieci. Celem pracy grup będzie prowadzenie z dziećmi zajęć o charakterze edukacyjnym, wspierających ich wszechstronny rozwój /przede wszystkim poznawczy i społeczny/, przygotowujących dzieci do lepszego startu do szkoły. Centra rozpoczną pracę od września.
Stowarzyszenie „Edukator” realizuje ten projekt w partnerstwie z Civitas Georgica, Edukator Georgia i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polska_pomoc_logo-sm

 

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży