SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zakończenie realizacji projektu

Od czerwca do końca grudnia 2011 r. wraz z partnerską organizacją z Gruzji – Civitas Georgica, i we współpracy z samorządem Sagaredjo, zrealizowaliśmy projekt „Innowacyjny model zarządzania przedszkolem przez organizację pozarządową w Gruzji”. Celem projektu było sprawdzenie na ile w realiach gruzińskich możliwe jest prowadzenie przedszkola przez organizację pozarządową oraz opracowanie modelu przejmowania od samorządu i zarządzania niepublicznym przedszkolem przez NGO. Współpracujący z nami od dawna samorząd rejonu Sagaredjo zadeklarował chęć przekazania NGO w administrowanie jednego z przedszkoli. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i prawnej podpisano umowę przekazania przedszkola nowopowstałej organizacji Edukator Georgia. Główną trudnością było negocjowanie umowy z samorządem, ponieważ poruszaliśmy się w obszarze luki prawnej. Wiedzieliśmy o tym, celem projektu było właśnie opracowanie „drogi przejścia” przez tę lukę. Samorządowcy obawiali się zarzutów o niewłaściwe przekazywanie środków finansowych, jednak wspólna determinacja doprowadziła do wynegocjowania i podpisania umowy. Na bazie tych doświadczeń opracowaliśmy model przekazania przedszkola NGO. Przekazanie i prowadzenie przedszkola przez organizację pozarządową w Gruzji jest możliwe, niemniej jednak bardzo trudne. Opracowany i przetestowany przez nas model pokazuje, że działanie takie wymaga wiele wysiłku, determinacji i ogromnego zaangażowania. W ramach projektu Edukator Georgia zarządzał przedszkolem nr 3 w Sagaredjo. W przedszkolu objęto opieką 61 dzieci, w tym dużą grupę /23/ dzieci uchodźców, przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne, które pomogły stworzyć indywidualne programy wsparcia dzieci. W przedszkolu wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną, przy pomocy rodziców stworzono plac zabaw. Rodzice wzięli udział w 4 spotkaniach na temat wspierania rozwoju dziecka. Jednym z działań projektu była także wizyta studyjna przedstawiciela samorządu Sagaredjo, zastępcy gamgebeli, Pana Vepkhii Cherkezishvili w Polsce. Przez 3 dni nasz gość zgłębiał doświadczenia „Edukatora” w zakresie zarządzania niepublicznymi placówkami oświatowymi. Jego tutorzy przedstawili doświadczenia stowarzyszenia, pokazali bazę prawną, udostępnili i objaśnili całą dokumentację i przedyskutowali możliwe trudności i problemy. Kontynuując realizację programu „Alternatywna edukacja przedszkolna” będziemy upowszechniać wypracowany model wśród gruzińskich samorządowców odpowiedzialnych za organizację edukacji przedszkolnej.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży