SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Szkolenie metodyczne nauczycielek gruzińskich

W ramach wsparcia realizacji lokalnych strategii oraz dla podniesienia jakości pracy grup przedszkolnych w lipcu br. przeprowadziliśmy w Patardzeuli (Gruzja) 2 szkolenia dla nauczycielek przedszkoli z rejonów objętych projektem "Jakość edukacji przedszkolnej - wsparcie polityki oświatowej samorządów lokalnych w Gruzji". W szkoleniu wzięły udział nauczycielki naszych przedszkoli oraz wybrane nauczycielki przedszkoli prowadzonych przez samorządy. Celem treningu był rozwój umiejętności metodycznych nauczycielek. i przygotowanie ich do pracy z dziećmi z wykorzystaniem metod pracy proponowanych przez pedagogów zabawy. Innymi istotnymi modułami szkolenia była diagnoza rozwoju i gotowości szkolnej dziecka oraz planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej grupy różnowiekowej. Szkolenie prowadzone było z wykorzystaniem metod aktywizujących i dało możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zajęcia prowadzili trenerzy polscy (Jolanta Šimon, Bogusława Cymek) oraz specjaliści gruzińscy /psycholog i logopeda

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży