SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Kończy się realizacja projektu „Ośrodki przedszkolne w strefie przygranicznej Gruzja/Abchazja”

Kończą się działania zaplanowane w projekcie „Ośrodki przedszkolne w strefie przygranicznej Gruzja/Abchazja”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Edukator” i Civitas Georgica.
W 4 uruchomionych ośrodkach na terenie Abchazji i Gruzji w zajęciach uczestniczyło 68 dzieci w wieku 4-6 lat. Nauczycielki w realizacji programu wspierała konsultantka metodyczna – Olga Muskhelishvili, która poprowadziła szkolenie metodyczne. Nauczycielki zostały poinstruowane jak pracować na podstawie naszego autorskiego programu „Basko – program kształtowania gotowości szkolnej”, opracowanego w 2014 roku w ramach projektu „Centra gotowości szkolnej w Gruzji”.
Głównym cel klem zajęć jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole, ukształtowanie ich gotowości szkolnej, dlatego w ośrodku prowadzone były przede wszystkim zajęcia edukacyjne, a nie opiekuńcze.
Ponadto wszystkie 4 alternatywne ośrodki przedszkolne zostały odwiedzone przez lekarza, który skontrolował stan zdrowia dzieci.
Aktywne wsparcie udzielane ośrodkom przez rodziców i społeczność lokalną, zaowocowało deklaracjami samorządów o kontynuowaniu pracy grup po zakończeniu projektu.
Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska, a na terenie Gruzji działania koordynuje Levan Maqacaria.
Projekt finansowany jest w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży