SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Wizyta nauczycieli z Białorusi

W dniach 06 -12.05.07 Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży gościło 12-osobową grupę przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty z Białorusi. Wizyta studyjna odbywała się w ramach programu RITA/STP – WIZYTY STUDYJNE W POLSCE 2007. Celem wizyty było zapoznanie dyrektorów szkół z Bobrujska, Żodino, Borysowa, Słonimia i Grodna z polskim systemem oświaty, reformą oświaty, z pracą organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju szkół i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielili się ze swoimi białoruskimi kolegami dyrektorzy i nauczyciele szkół w Bargłowie Kościelnym, Łomży, Szczodruchach, Kołakach Kościelnych, Fornetce, Gródku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz szkół i dzieci takich jak KLANZA /Białystok/, Edukator /Łomża/, „Przyjazna Szkoła” /Mysłowice/, Centrum Młodzieżowego Wolontariatu /Zambrów/. Nasi goście zapoznali się także z pracą instytucji oświatowych: Kuratorium Oświaty w Białymstoku /Oddział w Łomży/, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży /w gorącym okresie egzaminów maturalnych/. O zarządzaniu oświatą dyskutowali z przedstawicielami władz samorządowych – wójtami gmin Łomża i Kołaki Kościelne. Naszym białoruskim gościom pokazaliśmy też duże programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich /finansowane z EFS i budżetu państwa/- „Szkoła Marzeń”, „Aktywna Szkoła”, „Przyjazna Szkoła” i „Akademia Umysłu”. Wszędzie goście przyjmowani byli jak koledzy po fachu. Życzliwość, otwartość i serdeczność towarzyszyły wszystkim rozmowom i dyskusjom. Nie brakowało też chwil wzruszeń, jak w szkole w Gródku / miejscowość przy granicy z Białorusią/ gdzie uczniowie szkoły wykonali pieśni w języku białoruskim. Wielu naszych gości ocierało łzy i dziwiło się, że w maleńkim Gródku dzieci śpiewają w ich ojczystym języku i uczą się go w szkole. Niezapomnianą, w ocenie uczestników, uczyniły tę wizytę także doznania kulinarne. Hitem okazał się żurek. Przepis na tę zupę oprócz nowych kontaktów, informacji, pomysłów, wielu uczestników zabrało ze sobą na Białoruś. Bogaty program spotkań w szkołach i organizacjach z terenu całego województwa podlaskiego uczestnicy ocenili jako bardzo wartościowy. W ankietach wyrazili opinię, iż spełniono ich wszystkie, nawet najmniejsze, oczekiwania i prośby. Podkreślili także ciepłą, szczerą atmosferę spotkań i rozmów. Koordynatorami wizyty były Marzena Rafalska i Jolanta Tesz.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży